Eksempel på familiebehandling

Et eksempel på et familieterapeutisk forløb

Der vil typisk være 3-8 møder, hvor vi:

  • Taler om det I finder uhensigtsmæssigt, ofte er der tale om ubevidste vaner, som skal ændres.
  • Hvad har du/I lært jeres barn/ børn?
  • Hvad kan ”jeg” gøre anderledes?
  • Hvordan foregår familieterapi?

En familiebehandling strækker sig over 3-5 måneder. Familiebehandling er fortrinsvis for forældrene. Det er forældrene, der skaber en forandringen i relation til deres børn.

Møderne med familien er intensive i starten af forløbet ca. en gang om ugen. Herefter går der længere og længere tid mellem møderne. Det sidste møde er en opsummering af, hvad I har lært.

Efterfølgende møder vil være samtaler om og rådgivning i at ændre voksenadfærd, til støtte og styrkelse af barnets selvværd og tillid til egne kræfter.

Send en besked Ring til os