Eksempel på familiebehandling

Eksempel på
familiebehandling

En familiebehandling kan foregå hos mig i min klinik, eller i jeres eget hjem

En familiebehandling strækker sig over 3-5 måneder. Familiebehandling er fortrinsvis for forældrene. Det er forældrene, der skaber en forandringen i relation til deres børn.

Møderne med familien er intensive i starten af forløbet ca. en gang om ugen. Herefter går der længere og længere tid mellem møderne. Det sidste møde er en opsummering af, hvad I har lært.

1. samtale med de voksne i familien, hvordan ser I de problemstillinger I gerne vil arbejde med. (min klinik)
2.-3. møde observering af familiens samspil, eksempelvis en puttesituation, spisesituation, afhentning i institution etc. (I jeres hjem).

Efterfølgende møder vil være samtaler om og rådgivning i at ændre voksenadfærd, til støtte og styrkelse af barnets selvværd og tillid til egne kræfter.