Eksempel på familiebehandling

Eksempel på
familiebehandling

En familiebehandling vil oftes foregå i jeres eget hjem

En familiebehandling strækker sig over 3-5 måneder, hvor møderne med familien er intensive i starten af forløbet ca. en gang om ugen. Hvorefter der går længere og længere tid mellem møderne. Det sidste møde er en opsummering af, hvad I har lært.

1. samtale med de voksne i familien, hvordan ser i de problemstillinger i gerne vil arbejde med.
2.-3. møde observering af familiens samspil, eksempelvis en puttesituation, spisesituation, afhentning i institution etc.
Efterfølgende møder vil være samtaler om og rådgivning i at ændre voksenadfærd, til støtte og styrkelse af barnets selvværd og tillid til egne kræfter.