Eksempel på individuel terapi – coaching – selvudvikling

Eksempel på
individuel terapi & coaching

Et terapeutisk forløb er altid et samspil mellem terapeut og klient.

Jeg bruger mange forskellige metoder herunder meditation, traumebearbejdning, gestaltterapi, jeg-støttende behandling og udvikling. Du får hjælp til at ændre uhensigtsmæssig indlæring og vaner. I terapien bruge jeg flere metoder, herunder af kognitive metoder til at ændre tankegang, der forhindrer dig i at udfolde dig i dit liv.

Sandkasseterapi, hvor du laver et “billed” med små figurer i en sandkassen, der står i mit terapirum. Du kan på den måde lægge en problemstillinger udenfor dig selv og via symboler/ figurerne få en øget bevidsthed og dermed ændret handlemulighed. Se sandlegsterapi.

Varighed:

Første samtale 1 1/2 time.
Herefter 1 time.

Hyppighed: Jeg anbefaler hyppige møder i starten af et forløb, hvorefter der aftales efter behov.