Eksempel på individuel terapi og coaching

Et terapeutisk forløb er altid et samspil mellem terapeut og klient

Du får hjælp til at ændre uhensigtsmæssig indlæring og vaner. I terapien bruge jeg flere metoder, traumeterapi, gestaltterapi, kognitive metoder, jeg- styrkende samtaler, der er med til at ændre tankegang, der forhindrer dig i at udfolde dig i dit liv.

Sandkasseterapi, kan bruges og være aktuel, hvis ord ikke rækker. I sandkasseterapi laver du et “billed” med små figurer i en sandkassen, der står i mit terapirum. Du kan på den måde lægge en problemstillinger udenfor dig selv og via symboler/ figurerne få en øget bevidsthed og dermed ændret handlemulighed. Se sandlegsterapi.

Varighed

  • Første samtale 1 1/2 time.
  • Herefter 1 time.

Hyppighed: Jeg anbefaler hyppige møder i starten af et forløb, hvorefter der aftales efter behov.

Send en besked Ring til os