Familiebehandling

Anne Lund tilbyder
familiebehandling

Familiebehandling er at skabe forandring i relationer mellem forældre og børn.

Hvornår er familiebehandling relevant:

 • Du/I synes, at stemningen i hjemmet ofte er mere negativ end positiv
 • Du/I har et barn, som er en udfordring
 • Du/I har haft længerevarende eller akutte kriser i familien
 • Du/I er usikker i rollen som forælder
 • Teenage problematikker
 • Dit barn har sociale vanskeligheder og mistrives i skole eller institution
 • Du/I synes, det er svært at være blevet forældre og har brug for sparring
 • Svære situationer f. eks. omkring skilsmisse

Familiebehandlingen kan foregå i jeres hjem eller i min klinik. Aftales forud.

Der vil typisk være 2-3 møder, hvor vi:

 • Taler om det I finder uhensigtsmæssige
 • En observation i dagligdagen af et par timers varighed,
 • Analyse af observationen og aftale af hvad der kan arbejdes med.

I vil få opgaver, som i skal arbejde med mellem møderne, og vi vil sammen analysere, hvad der er foregået, hvad der skal mere af, og hvad der skal stoppes.

 

Eksempel på familiebehandling