Familieterapi i Aalborg

Anne Lund tilbyder
familieterapi

Ved Anne Lund i Aalborg har du/I mulighed for familieterapi.

Skaber forandring i relationer mellem forældre og børn.

Hvornår er familiebehandling relevant:

 • Du/I synes, at stemningen i hjemmet ofte er mere negativ end positiv
 • Du/I har et barn, som er en udfordring
 • Du/I har haft længerevarende eller akutte kriser i familien
 • Du/I er usikker i rollen som forælder
 • Teenage problematikker
 • Dit barn har sociale vanskeligheder og mistrives i skole eller institution
 • Du/I synes, det er svært at være blevet forældre og har brug for sparring
 • Svære situationer f. eks. omkring skilsmisse

Familiebehandlingen vil fortrinsvis være samtaler med forældrene i min klinik. Der kan blive tale  om observationer i hjemmet, og/ eller kontakt med børnene, dette aftales forud.

 •  En familiebehandling strækker sig over 3-5 måneder, hvor møderne med forældrene er intensive i starten af forløbet.Hvorefter går der længere og længere tid mellem møderne. Det sidste møde er en opsummering af, hvad I har lært.Vores samtaler vil handle om, hvordan I selv ser og oplever de problemer I har.
  Hjælp til at forstå, hvordan det er at være barn i jeres familie, og at få nye redskaber til et godt familieliv.Hvis vi efter nogle gange vurderer, at observation i familien er relevant, vil jeg have fokus på familiens samspil.Efterfølgende møder vil være samtaler om og rådgivning i at ændre voksenadfærd til støtte og styrkelse af barnets selvværd og tillid til egne kræfter.

Eksempel på familiebehandling

familieterapi aalborg