Individuel psykoterapi – Selvudvikling

Anne Lund tilbyder
individuel psykoterapi

Psykoterapi er en behandlingform, der består af aftalte samtaler hos en uddannet psykoterapeut gennem en kortere eller længere periode, fra nogle få gange op til flere år.

Psykoterapi kan ses som en samarbejdsrelation mellem to parter, klienten og terapeuten. Begge deltager i arbejdet, men klienten er hovedpersonen – den person, hvis livssituation det terapeutiske arbejde drejer sig om.

Jeg arbejder med flere forskellige behandlingsmetoder. Fokus for alle metoder er at skabe en såkaldt “god og sund relation”. Det kan være en god relation fra klienten til sig selv, fra klienten til andre i nære eller fjerne omgivelser og mellem klienten og mig.

Individuel psykoteraterapi kan bruges hvis:

  • Du har brug for at se dine ressourcer, at styrke dem og at bruge dem.
  • Du ikke er tilfreds med dig selv, og ønsker at ændre på dette.
  • Du har brug for en styrket selvværdsfølelse.
  • Du har brug for at få styr på dine tanker.
  • Du har en selvødelæggende adfærd, spiseproblemer, relationsbesvær, eksamensangst og…..
  • Du ligger under for jantelovens termer og ønsker at stoppe disse tanker.
  • Du kommer i konflikter, uden du helt forstår hvorfor.
  • Du har svært ved at få et forhold eller andre relationer til at fungere.
  • Du oplever angst i forskellige situationer, for eksempel når du skal noget nyt, skal møde nye mennesker og ……
  • Og meget meget mere.

 

Eksempel på individuel psykoterapi