Spædbarnsterapi

Tidlig traumeterapi – Spædbarnsterapi

Gives til børn, unge og voksne, der har traumer før de fik sprog – før bevidsthed.
Vi ser, at det gavner mennesker, hvis fødslen har været meget svær, og/ eller der har været mange udfordringer i de første leveår. Det kan være egen sygdom, omsorgspersoners sygdom, adskillelse fra mor tidligt i livet, udfordringer, hvor der ikke har været noget sprog.
Spædbarnsterapi/ tidlig traumeterapi er en terapiform, der løser op for de første traumer, man har fået i livet.

Svære oplevelser sætter sig i kroppen, og vi ved at kroppen ”husker”.
Baggrunden for uro og manglende kontrol i forhold til impulser, kan bunde i ubevidste oplevelser som spæd og i årene før det sproglige.

Tidlig traumeterapi / Spædbarnsterapi til børn i alderen 0 – 20 år
Helt konkret vil forældre, hvis det er et barn, fortælle mig barnet historie. Denne historie omskriver jeg til et sprog barnet kan forstå. Sammen med forældrene fortæller jeg barnet sin historie. Det bevirker at barnet får en øget forståelse for sig selv, hvilket kan give en øget ro.

Tidlig traumeterapi / Spædbarnsterapi til voksne
I tidlig traumeterapi til den voksne, vi det ofte være den voksne selv, der fortæller sin historie. Jeg vil så omskrive den, på en kærlig og omsorgsfuld måde. Ofte vil man opleve en lettelse og øget forståelse for de besvær man har. Det giver mulighed for at forholde sig anderledes til sig selv og dermed at tage bedre beslutninger i livet.