Supervision i Aalborg

Anne Lund tilbyder
supervision

Til enkeltpersoner og grupper.

Ved min klinik i Aalborg tilbyder jeg supervision. Det er en samtale mellem supervisand og supervisor (mig), hvor problemer bliver drøftet og gennemarbejdet i en åben atmosfære. Oftest har problemerne deres udspring i arbejdet, men løsningen findes såvel i det arbejdsmæssige som i det personlige felt.

Ordet ”supervisor” er den engelske betegnelse for en erfaren kollega, der udøver vejledning af og giver råd til yngre og nyuddannede personer med henblik på at øge deres viden, færdigheder og holdning til arbejdet.

Mit arbejdsfelt er psykologi, pædagogik og socialrådgivning, og det vil være omdrejningspunkt for samtalen.

Målet med supervisonen er

  • At udvikle den professionelle funktion og
  • At hjælpe med til sikre supervisandens klienter en forsvarlig behandling.

I Supervisionen vil vi komme ind på teoretiske temaer, som relatere til den ændring man ønsker sig.

 

Eksempel på supervision